Obchodní podmínky - DÓZY A PLECHOVKY

DÓZY A PLECHOVKY

Plechové obaly pro každého

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky obchodu www.e-plechovky.cz


Prodávající


Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.e-plechovky.cz


Radek Weiss
Tvarožná 151
664 05 Tvarožná CZ


IČ.:75221136, registrovaný v živnostenském rejstříku MÚ Šlapanice.

DIČ:CZ7812194709

Kupující


Koncový spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.


Podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická osoba a ta fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí na daňovém dokladu IČ a/nebo DIČ a/nebo firmu organizace.


Cena zboží


Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího.


Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. V případě, že dojde ke snížení ceny zboží objednaného Kupujícím, má Kupující právo na snížení ceny zboží v již přijaté a nevyřízené objednávce a to na základě telefonické nebo emailové žádosti Kupujícího.


Prostředky komunikace


Pro účely vzájemné komunikace Kupujícího a Prodávajícího slouží zejména telefon a e-mail.


Náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující nebo Prodávající dle charakteru použitého komunikačního prostředku, platných podmínek a sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku.


Objednávky zboží


Kupující může objednávat zboží ze sortimentu Prodávajícího osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím internetového obchodu.


Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem telefonického či emailového potvrzení ze strany Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží.


V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena uvedená v internetovém katalogu v den objednávky.


Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím a nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce).


Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení.


Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího výřízení z důvodu:


- bez udání důvodu,


- zboží již není možné pro Kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek.


Dodací lhůty


Přesnou dodací lhůtu, pokud je zboží skladem, nebo předpokládanou dodací lhůtu, pokud zboží není skladem, se Kupující dozví od Prodávajícího v momentu potvrzení objednávky. Obvyklá dodací lhůta je 5 - 8 dnů od obdržení objednávky.


Dodání zboží


Aktuální možnosti dodání zboží jsou dostupné na vyžádání.


Objednává-li zákazník zboží přes internet s následným osobním odběrem, potvrzuje prodávající pouze to, že zboží je, či bude v dohodnutém termínu, pro kupujícího rezervováno.


Kupující má právo si při osobním odběru zboží prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.


V případě osobního odběru zboží v provozovně prodávajícího se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží kupujícím, tímto okamžikem také přechází kompletní vlastnická práva ke zboží na kupujícího.


Platební podmínky


Zboží může být placeno v hotovosti při převzetí. Kupujícímu je dodán daňový doklad splňující veškeré náležitosti dané zákonem.


Kupující může zboží také uhradit bezhotovostně předem na bankovní účet Prodávajícího, při dodání zboží pak Kupující obdrží daňový doklad. Přesné podmínky jednotlivých platebních možností jsou zveřejněny na internetových stránkách Prodávajícího.


Zboží zůstává majetkem Prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.


Odstoupení od smlouvy


V souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. (§ 53), má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako Koncový spotřebitel (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt). Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta).


V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:


- zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení


- v původním obalu


Vrácení peněz:

Peníze jsou vráceny prostřednictvím bankovního převodu nebo složenkou na adresu Kupujícího, proto je nutné vždy uvést číslo bankovního účtu, na který si přejete prostředky vrátit nebo přesnou adresu Kupujího.

Ochrana osobních dat


Veškerá osobní data Kupujícího jsou Prodávajícím považovány za soukromé a důvěrné. Tyto data jsou tedy bezpečně uložena a samozřejmě nejsou poskytovány třetím osobám. Jedinou výjimkou jsou externí dopravní služby a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží klientovi.


Změna uložených osobních dat je možná po přihlášení Kupujícího do uživatelské sekce nebo na základě telefonického nebo emailového vyžádání Kupujícího u Prodávajícího.


Informace od Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.


Závěrečná ustanovení


Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost Prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.